Hur man deklarerar bitcoin och andra kryptovalutor i Sverige

Vad är kryptovalutor? Kryptovalutor är digitala tillgångar som används för att betala för varor och tjänster eller för att bytas mot andra valutor. Bitcoin är den mest kända och populära kryptovalutan, men det finns många andra som Ethereum, Litecoin, Ripple och Dogecoin. Lär dig deklarera bitcoin i denna artikel.

Deklarera Crypto

Om du har handlat med kryptovalutor under året måste du deklarera dem till Skatteverket. Detta gäller oavsett om du har sålt dem mot svenska kronor eller andra FIAT-valutor (till exempel USD eller EUR), bytt dem mot andra kryptovalutor eller använt dem för att köpa något.

deklarera crypto

Blankett K4

Deklarationen av kryptovalutor görs på en särskild blankett som heter K4. Där ska du ange dina vinster och förluster från varje avyttring av kryptovaluta. En avyttring innebär att du överför din kryptovaluta till någon annan eller byter den mot något annat.

Beräkning av vinst eller förlust

För att beräkna din vinst eller förlust behöver du veta två saker: ditt försäljningspris och ditt omkostnadsbelopp. Försäljningspriset är det belopp du fick när du avyttrade din kryptovaluta, omräknat till svenska kronor. Omkostnadsbeloppet är det genomsnittliga inköpspriset för alla dina kryptovalutor av samma slag, justerat för eventuella utdelningar eller splittringar.

Använd genomsnittsmetoden

Du kan använda genomsnittsmetoden för att räkna ut ditt omkostnadsbelopp. Det innebär att du lägger ihop alla dina inköpspriser för en viss kryptovaluta och delar dem med antalet enheter du har köpt.

Redovisa i heltal

Du ska redovisa din kryptovaluta i heltal i rutan för antal på K4-blanketten. Om du har sålt ett decimaltal av en kryptovaluta ska du avrunda uppåt till närmaste heltal. Sedan anger du den exakta siffran med decimaler under avsnittet Övriga upplysningar i din deklaration.

Var noga med att ange detaljer

Du ska också ange vilken kryptovaluta det gäller och vilket år den avyttrades. Varje kryptovaluta som avyttrats ska deklareras för sig själv. Detta kan antingen ske genom att varje transaktion anges i deklarationen eller via ”Förenklad Redovisning”. Det är viktigt att totala vinsten och totala förlusten vid handeln i detta coin anges separat.

Använd verktyg för att underlätta

Om du har svårt att hålla reda på alla dina transaktioner med kryptovalutor kan du använda dig av olika verktyg som hjälper dig att beräkna din skatt och generera en färdig K4-blankett. Ett exempel är Divly som automatiskt importerar dina transaktioner från olika plånböcker och börser och ger dig en översikt över din skattesituation. Ett annat exempel är Koinly som också erbjuder samma tjänst.

Beskattning och schablonavdrag

Din vinst eller förlust från kryptovalutor beskattas som kapitalinkomst med en skattesats på 30 procent. Du får göra ett schablonavdrag på 1 000 kronor om dina kapitalinkomster inte överstiger detta belopp under året.

Viktigt att spara kvitton och bevis

Det är viktigt att du sparar alla kvitton och bevis på dina transaktioner med kryptovalutor eftersom Skatteverket kan begära in dem vid en eventuell kontroll.

Slutsats och mer information

Det här var en kort sammanfattning av hur man deklarerar bitcoin och andra kryptovalutor i Sverige. För mer information kan du besöka Skatteverkets hemsida eller kontakta en skatterådgivare. Det är viktigt att du följer reglerna och deklarerar dina kryptovalutor korrekt för att undvika eventuella sanktioner eller böter från Skatteverket.

1 svar på ”Hur man deklarerar bitcoin och andra kryptovalutor i Sverige”

Kommentarer är stängda.