Vad tjänar en elektriker? En översikt över lönen för elektriker

Elektriker är en yrkeskategori som ofta anses vara dyr att anlita på grund av deras eftertraktade kompetens. Men vad tjänar en elektriker egentligen? Detta är en fråga som många ställer sig, både de som funderar på att utbilda sig till elektriker och de som bara är nyfikna. I den här artikeln kommer vi att utforska olika faktorer som påverkar lönen för elektriker, inklusive utbildning, erfarenhet och arbetsmiljö.

Elektrikeryrket är inte en enhetlig yrkeskategori, utan består av flera olika specialiseringar. Det finns bland annat installationselektriker, serviceelektriker, industrielektriker och svagströmselektriker/kommunikationselektriker. Dessa olika typer av elektriker har olika arbetsuppgifter och kräver olika kompetens, vilket också påverkar lönen.

Utbildning och certifiering för elektriker

För att bli en elektriker i Sverige krävs det att man genomgår en yrkesutbildning inom el- och energiteknik. Denna utbildning kan antingen genomföras på gymnasiet eller som vuxenutbildning. Gymnasieutbildningen är tre år lång, medan vuxenutbildningen kan variera i längd från tre månader till två år.

Efter utbildningen krävs det att man skaffar behörighet för att få arbeta som elektriker. Denna behörighet utfärdas av Elsäkerhetsverket och finns i olika former, inklusive full behörighet, lågspänningsbehörighet och begränsad behörighet. Vilken typ av behörighet man behöver beror på vilka arbetsuppgifter man ska utföra.

Lönestatistik för elektriker

Enligt statistik från 2023 ligger den genomsnittliga månadslönen för en installationselektriker på 34,800 SEK. Det finns dock en löneskillnad mellan män och kvinnor inom yrket, där kvinnor i genomsnitt tjänar 29,800 SEK och män tjänar 34,900 SEK. De högsta lönerna hittar man inom offentlig sektor, där den genomsnittliga lönen ligger på 36,200 SEK.

Timlönen för en installationselektriker ligger i genomsnitt på 208 SEK, medan dagslönen ligger på 1,657 SEK. Efter skatt tar en installationselektriker hem omkring 23,500 SEK.

Faktorer som påverkar lönen för elektriker

Det finns flera faktorer som påverkar vad en elektriker tjänar. Erfarenhet är en av de viktigaste faktorerna. Ju mer erfarenhet man har, desto högre lön kan man förvänta sig. Arbetsmiljön kan också påverka lönen, där vissa arbetsplatser erbjuder högre löner än andra.

Geografisk plats i Sverige spelar också en stor roll. Lönen för elektriker varierar över landet, med de högsta lönerna i Stockholm där den genomsnittliga lönen ligger på 38,200 SEK.

Löneförhandlingar och kollektivavtal är också viktiga faktorer som påverkar lönen för elektriker. Genom att förhandla om sin lön kan man potentiellt öka sin inkomst.

Framtidsutsikter för elektriker

Framtiden ser ljus ut för elektriker. Det finns ett stort behov av förnyelse inom yrket, med många som kommer att gå i pension inom de närmaste åren. Detta innebär att det kommer att finnas många jobbmöjligheter för nya elektriker.

Arbetsmarknadens efterfrågan på elektriker är också hög. Det finns över 30 jobbannonser för elektriker på jobbportaler, vilket visar att det finns en stark efterfrågan på yrket.

Löneskillnader och jämställdhet inom elektrikeryrket

Som tidigare nämnts finns det en löneskillnad mellan män och kvinnor inom elektrikeryrket. Kvinnor tjänar i genomsnitt mindre än män, vilket är ett problem som behöver åtgärdas.

Det finns flera initiativ för att minska löneskillnaderna och främja jämställdhet inom yrket. Dessa inkluderar bland annat initiativ för att locka fler kvinnor till yrket.

Slutsats

Vad tjänar en elektriker? Svaret på den frågan varierar beroende på flera faktorer, inklusive utbildning, erfarenhet, arbetsmiljö och geografisk plats. Genomsnittslönen för en installationselektriker ligger på 34,800 SEK, men detta kan variera stort.

Lönen för en elektriker är en viktig aspekt av yrket, men det är inte allt. Elektriker har ett viktigt och ansvarsfullt jobb, och deras arbete är avgörande för att samhället ska fungera.

Framtiden för elektrikeryrket ser ljus ut, med många jobbmöjligheter och ett stort behov av förnyelse. Men det finns också utmaningar, som löneskillnader mellan män och kvinnor och behovet av att locka fler kvinnor till yrket.

I slutändan är det upp till varje individ att avgöra om lönen för en elektriker är tillräcklig för dem. Men oavsett vad, kommer elektrikeryrket att fortsätta vara ett viktigt och eftertraktat yrke i samhället.

Vanliga frågor och svar

Vad tjänar en elektriker?

 • Den genomsnittliga månadslönen för en elektriker inom installation år 2023 är 34 800 SEK.
 • Det finns en löneklyfta mellan könen inom denna profession, där kvinnor tjänar i genomsnitt 29 800 SEK och män tjänar 34 900 SEK.
 • Anställda inom offentlig sektor har den högsta genomsnittliga lönen på 36 200 SEK.
 • Den genomsnittliga timlönen för en elektriker inom installation är 208 SEK.
 • Den genomsnittliga daglönen för en elektriker inom installation är 1 657 SEK.

Vilken lön tar en elektriker hem efter skatt?

 • Efter skatt tar en elektriker inom installation hem cirka 23 500 SEK.

Hur ser jobbmöjligheterna ut för elektriker inom installation?

 • Jobbmöjligheterna för elektriker inom installation är goda, med en liten konkurrens om platserna det kommande året. Dock kan arbetsmarknaden variera beroende på den specifika rollen och kvalifikationerna.

Hur många personer är anställda som elektriker inom installation i Sverige?

 • Det finns cirka 27 600 personer som för närvarande är anställda som elektriker inom installation i Sverige.

Finns det en löneklyfta mellan män och kvinnor inom yrket?

 • Lönstatistiken för elektriker inom installation visar på en löneklyfta mellan män och kvinnor, där kvinnor tjänar mindre än män.

Observera att viss information kan saknas på grund av att texten är klippt. Viktig information för artikeln ”Vad tjänar en elektriker”:

 • En elektriker är en hantverkare som främst arbetar med installation och service av elektriska system.
 • Det finns fyra huvudtyper av elektriker: installationselektriker, serviceelektriker, industrielektriker och svagströmselektriker/kommunikationselektriker.
 • I Sverige krävs det att man genomför ett 3-årigt yrkesprogram inom el- och energiteknik på gymnasiet eller bedriver vuxenutbildning med en varaktighet på 3 månader till 2 år för att bli elektriker.
 • Utförandet av elinstallationer regleras av elsäkerhetslagen och kan endast utföras av en auktoriserad elinstallatör eller någon som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.
 • De olika typerna av auktorisationer som utfärdas av Elsäkerhetsverket inkluderar full auktorisation, lågspänningsauktorisation och begränsad auktorisation.
 • Lönen för en installations- eller serviceelektriker i Sverige ligger runt 32 400 SEK per månad, men det totala beloppet varierar över landet och mellan företag.
 • Den lägsta lönen enligt avtalet från den 1 maj 2022 varierar från 15 276 SEK per månad för lärlingar till 26 980 SEK per månad för de med tre års erfarenhet eller mer.
 • Framtiden för elbranschen innefattar ett behov av förnyelse på grund av ett betydande antal kommande pensioneringar och ansträngningar för att uppnå en mer balanserad könsfördelning.