Vad tjänar en läkare? En närmare titt på lönen för läkaryrket.

Vad tjänar en läkare? Denna fråga är inte bara relevant för de som överväger en karriär inom medicin, utan också för dem som är intresserade av löneskillnader mellan olika yrken och sektorer i Sverige. Läkares löner påverkas av en rad faktorer, inklusive utbildning, specialisering och arbetsplats. I denna artikel kommer vi att utforska dessa faktorer mer detaljerat och ge en omfattande översikt över läkares inkomster i Sverige.

Översikt av läkares löner i Sverige

Enligt en kombination av statistik från SCB och Sveriges läkarförbund är den genomsnittliga lönen för en legitimerad läkare 42 000 SEK per månad, medan en specialistläkare tjänar i genomsnitt 78 700 SEK per månad. Den genomsnittliga lönen för en nyutexaminerad läkare är 34 700 SEK per månad. Läkares löner kan variera mellan offentlig och privat sektor. Till exempel tjänar en AT-läkare i den offentliga sektorn cirka 36 700 SEK per månad, medan lönen i den privata sektorn är cirka 37 600 SEK per månad.

Faktorer som påverkar läkares löner

Läkares löner påverkas av en rad faktorer, inklusive specialistutbildning, arbetsgivare, anställningsform, arbetsuppgifter, personliga meriter och externa variabler som marknadsfaktorer och plats. Efter skatt kan en läkares lön variera beroende på faktorer som plats och extra inkomster.

Utbildning och erfarenhet

För att arbeta som läkare krävs det studier vid ett universitet. Läkarprogrammet är 12 terminer, motsvarande 6 år. Efter att ha slutfört programmet kan man ansöka om läkarlegitimation från Socialstyrelsen. För att bli specialistläkare krävs det att man genomgår en specialisttjänstgöring (ST) efter basutbildningen (BT). BT varar minst 6 månader, och den totala varaktigheten av BT och ST är minst 5,5 år.

Rollen av erfarenhet och senioritet

Löneutvecklingen för läkare påverkas också av erfarenhet och senioritet. En AT-läkares lön varierar från 33 900 SEK till 35 800 SEK per månad, med faktorer som ålder och anställningstid som AT-läkare som har störst inverkan på lönen. Lönen kan också variera mellan olika regioner. En överläkare (seniorläkare) har ytterligare ansvar och deras lön förhandlas individuellt, beroende på regionen och avtalen på plats. Den genomsnittliga lönen för en överläkare är 82 600 SEK per månad.

Lönefördelning för olika typer av läkare

Lönen för olika typer av läkare varierar beroende på deras roll, erfarenhet och specialisering. Här är en översikt över genomsnittslönerna för olika typer av läkare:

 • AT-läkare (läkare under allmäntjänstgöring): 37 300 SEK för kvinnor och 37 500 SEK för män.
 • Specialistläkare: 86 400 SEK för kvinnor och 86 900 SEK för män.
 • ST-läkare (läkare under specialisttjänstgöring): 53 000 SEK för kvinnor och 53 600 SEK för män.
 • Övriga läkare: 48 400 SEK för kvinnor och 49 800 SEK för män.

Lönefördelning per region

Lönen för specialistläkare varierar också beroende på regionen i Sverige. Här är en översikt över genomsnittslönerna för specialistläkare i olika regioner:

 • Stockholm: 88 200 SEK för män och 87 300 SEK för kvinnor.
 • Östra Mellansverige: 90 800 SEK för män och 88 300 SEK för kvinnor.
 • Småland med öarna: 89 000 SEK för män och 86 500 SEK för kvinnor.
 • Sydsverige: 83 500 SEK för män och 83 100 SEK för kvinnor.
 • Västsverige: 84 600 SEK för män och 84 100 SEK för kvinnor.
 • Norra Mellansverige: 79 600 SEK för män och 86 500 SEK för kvinnor.
 • Mellersta Norrland: 86 200 SEK för män och 85 900 SEK för kvinnor.
 • Övre Norrland: 87 500 SEK för män och 85 400 SEK för kvinnor.

Lönefördelning per ålder och utbildningsnivå

Lönen för specialistläkare varierar också beroende på ålder och utbildningsnivå. Här är en översikt över genomsnittslönerna för specialistläkare baserat på åldersgrupper:

 • 18-24 år: 74 700 SEK för kvinnor och 76 900 SEK för män.
 • 25-34 år: 81 400 SEK för kvinnor och 82 600 SEK för män.
 • 35-44 år: 87 800 SEK för kvinnor och 87 600 SEK för män.
 • 45-54 år: 90 100 SEK för kvinnor och 88 800 SEK för män.
 • 55-64 år: 96 800 SEK för kvinnor och 98 600 SEK för män.

Lönefördelning per sektor

Lönen för specialistläkare varierar också beroende på om de arbetar inom offentlig eller privat sektor. Här är en översikt över genomsnittslönerna för specialistläkare baserat på sektor:

 • Offentlig sektor:
 • 18-24 år: 76 500 SEK för män och 74 900 SEK för kvinnor.
 • 25-34 år: 80 400 SEK för män och 79 300 SEK för kvinnor.
 • 35-44 år: 88 700 SEK för män och 86 700 SEK för kvinnor.
 • 45-54 år: 93 000 SEK för män och 90 800 SEK för kvinnor.
 • 55-64 år: 95 300 SEK för män och 93 000 SEK för kvinnor.
 • Privat sektor:
 • 18-24 år: 84 500 SEK för kvinnor och 87 500 SEK för män.
 • 25-34 år: 93 000 SEK för kvinnor och 79 200 SEK för män.
 • 35-44 år: 96 600 SEK för kvinnor och 80 600 SEK för män.
 • 45-54 år: 89 800 SEK för kvinnor.

Högst betalande specialiseringar och extra inkomst

De högst betalande specialiseringarna för läkare i Sverige är klinisk patologi, neuroradiologi och neurokirurgi, med genomsnittliga löner som varierar från 81 810 SEK till 83 040 SEK per månad. Läkare som arbetar i dygnet-runt-tjänster, som sjukhus, får ofta extra ersättning för jour- och beredskapstjänstgöring.

Netto löneberäkning och karriärinkomster

Efter skatt kan en läkares lön variera beroende på faktorer som plats och extra inkomster. För en läkare med en månadslön på 42 000 SEK före skatt skulle nettolönen i större svenska städer vara cirka 32 211 SEK i Stockholm, 31 233 SEK i Göteborg och 31 282 SEK i Malmö. Under en karriär beräknas en läkare tjäna 28 173 000 SEK, vilket är högre än något annat yrke i Sverige.

Slutsats

För att svara på frågan ”vad tjänar en läkare” måste vi ta hänsyn till en rad faktorer, inklusive utbildning, specialisering, arbetsplats, erfarenhet och region. Läkares löner i Sverige varierar stort, men de är generellt höga jämfört med många andra yrken. Med tanke på den långa utbildningen och det ansvar som följer med yrket, är det inte förvånande att läkares löner är bland de högsta i landet.

Vanliga frågor och svar

Här är några vanliga frågor och svar om vad en läkare tjänar i Sverige:

Vad är genomsnittslönen för en läkare i Sverige?

Enligt statistik från SCB och Sveriges läkarförbund är genomsnittslönen för en legitimerad läkare 42 000 SEK per månad, medan en specialistläkare tjänar i genomsnitt 78 700 SEK per månad. En nyutexaminerad läkare har i genomsnitt en lön på 34 700 SEK per månad.

Hur varierar lönen för en läkare mellan den offentliga och privata sektorn?

Lönen för en läkare kan variera mellan den offentliga och privata sektorn. Till exempel tjänar en AT-läkare i den offentliga sektorn cirka 36 700 SEK per månad, medan lönen i den privata sektorn ligger runt 37 600 SEK per månad.

Vilka faktorer påverkar en läkares lön?

En läkares lön påverkas av faktorer som specialistutbildning, arbetsgivare, anställningsform, arbetsuppgifter, personliga meriter och externa variabler som marknadsfaktorer och plats.

Hur påverkar skatter en läkares lön?

En läkares nettolön efter skatter kan variera beroende på faktorer som plats och eventuell annan inkomst. För en läkare med en månadslön på 42 000 SEK före skatter skulle nettolönen i stora svenska städer vara cirka 32 211 SEK i Stockholm, 31 233 SEK i Göteborg och 31 282 SEK i Malmö.

Hur mycket kan en läkare förvänta sig att tjäna under sin karriär?

En läkare förväntas tjäna cirka 28 173 000 SEK under sin karriär, vilket är högre än någon annan yrkesgrupp i Sverige.

Observera att informationen som tillhandahålls är baserad på tillhandahållen text och kanske inte återspeglar den senaste uppdaterade datan.