Vad tjänar man på ICA: En närmare titt på fördelarna

I denna artikel kommer vi att diskutera vad man kan tjäna på ICA, en av Sveriges största arbetsgivare. Vi kommer att utforska olika aspekter som löner, förmåner och karriärmöjligheter, för att ge dig en djupgående insikt i de ekonomiska fördelarna med att arbeta på ICA.

Löner på ICA

Minimilöner baserat på ålder och branschvana

Det är viktigt att notera att minimilönerna på ICA varierar beroende på ålder och branschvana. Enligt Handels kollektivavtal är minimilönen för en 16-åring 93,87 SEK i timmen, vilket motsvarar en månadslön på 15,583 SEK. Dessa minimilöner justeras uppåt med ålder och erfarenhet.

Lönerna för olika positioner på ICA

Lönerna på ICA varierar också beroende på position. Till exempel kan kassapersonal förvänta sig en månadslön på runt 32,000 – 34,000 SEK, medan butikschefer kan tjäna upp till 35,200 SEK i månaden. ICA-handlare, å andra sidan, kan tjäna mellan 60,000 och 80,000 SEK i månaden, med en timlön på cirka 420 kronor.

Skillnader i lön beroende på arbetsroll och ansvar

Det är också värt att notera att lönerna på ICA kan variera beroende på arbetsroll och ansvar. Till exempel kan en butikschef som ansvarar för att driva en hel butik tjäna mer än en kassapersonal vars huvudsakliga uppgift är att hantera kassan.

Löneförmåner för ICA-handlare

För ICA-handlare finns det också löneförmåner att överväga. De flesta ICA-handlare tar ut majoriteten av sin lön i utdelning, vilket kan göra den totala inkomsten betydligt högre.

Förmåner och ersättningar

OB-ersättning för arbete på obekväma tider

Förutom lönen erbjuder ICA också OB-ersättning för arbete på obekväma tider, som kvällar, nätter och helger. Denna OB-ersättning varierar beroende på tidpunkten och kan vara upp till 100 procent av lönen.

Lönetillägg för extra ansvar och kvalificerade uppgifter

Arbetstagare med extra ansvar eller mer kvalificerade uppgifter har rätt till lönetillägg. Detta kan innebära en betydande ökning av den totala inkomsten för dem som har dessa roller.

Arbetsschema och möjlighet att påverka det

På ICA ska arbetsschemat vara giltigt i minst sex månader och tillhandahållas minst en månad i förväg. Anställda har rätt att påverka sina scheman, vilket kan vara en stor fördel för dem som söker flexibilitet i sitt arbete.

Ledighet och semester

Anställda har rätt att begära fem lediga dagar för det kommande året. Dessutom har de rätt till 16 helglediga dagar per år och fyra sammanhängande veckors semester mellan juni och augusti.

Pension och försäkringar

Arbetsgivare bidrar med 4,5% av en anställds lön till deras tjänstepension, med ett extra bidrag på 0,8% för anställda som är 25 år eller äldre. Detta kan vara en viktig förmån för dem som tänker på sin långsiktiga ekonomiska säkerhet.

Facklig representation och stöd

Många ICA-butiker har lokala fackklubbar eller anställda representanter. Det finns över 475 arbetsmiljöombud. Anställda kan kontakta Handels Direkt för eventuella frågor.

Påverkande faktorer för löneutveckling

Erfarenhet och utbildning

Erfarenhet och utbildning kan ha en stor inverkan på lönen på ICA. Ju mer erfarenhet och utbildning en anställd har, desto högre kan deras lön vara.

Karriärmöjligheter och befordran

Karriärmöjligheter och befordran kan också påverka lönen. Till exempel kan en anställd som befordras till en högre position förvänta sig en högre lön.

Geografisk plats och arbetsmarknadsförhållanden

Geografisk plats och arbetsmarknadsförhållanden kan också påverka lönen. Till exempel kan löner vara högre i områden med högre levnadskostnader.

Medlemskap i fackförening

Medlemskap i en fackförening kan också påverka lönen. Fackföreningar förhandlar ofta fram högre löner och bättre förmåner för sina medlemmar.

Fördelar och nackdelar med att arbeta på ICA

Fördelar såsom stabilitet, flexibla arbetstider och förmåner

Att arbeta på ICA har många fördelar, inklusive stabilitet, flexibla arbetstider och förmåner som tillägg, bonusar och försäkringar.

Nackdelar såsom krävande arbete och säsongsbetonade arbetsbelastningar

Det finns också nackdelar med att arbeta på ICA, inklusive krävande arbete och säsongsbetonade arbetsbelastningar. Dessutom kan lönen vara relativt låg jämfört med levnadskostnaderna i vissa delar av Sverige.

Vanliga frågor och svar

Hösta positionen på ICA Maxi och lönen för denna

Den högsta positionen på ICA Maxi är butikschef, och lönen för denna position kan vara mellan 45,000 och 60,000 SEK i månaden.

Påverkan av högre utbildning på lönenivåer

Högre utbildning kan ha en positiv inverkan på lönenivåer på ICA. Ju högre utbildning en anställd har, desto högre kan deras lön vara.

Förmåner för anställda och fackföreningar som representerar ICA-anställda

ICA erbjuder olika förmåner till sina anställda, inklusive rabatter på produkter och möjligheter för personlig och professionell utveckling. Dessutom finns det fackföreningar som representerar ICA-anställda och förhandlar fram förmåner för dem.

Möjligheter till utveckling och karriärmöjligheter på ICA

Det finns många möjligheter till utveckling och karriärmöjligheter på ICA. Anställda kan sträva efter att befordras till högre positioner, och det finns också möjligheter för vidareutbildning och professionell utveckling.

Hur man ansöker om jobb på ICA

För att ansöka om ett jobb på ICA kan du besöka deras webbplats och söka efter lediga jobb. Du kan också besöka en lokal ICA-butik och fråga om de har några lediga positioner.

Sammanfattning och slutsats

Att arbeta på ICA kan erbjuda många ekonomiska fördelar, inklusive konkurrenskraftiga löner, förmåner och möjligheter till karriärutveckling. Om du undrar ”vad tjänar man på ICA?”, hoppas vi att denna artikel har gett dig en djupare inblick i ämnet. Vi uppmuntrar dig att utforska karriärmöjligheterna på ICA och se vilka fördelar de kan erbjuda dig.

Vanliga frågor och svar

Vad tjänar man på Ica?

 • Vilken är den genomsnittliga månadslönen på Ica?
  Den genomsnittliga månadslönen på Ica ligger på cirka 26 000 kronor före skatt och 20 500 kronor efter skatt.

 • Vad är timlönen på Ica?
  Timlönen är 156 kronor före skatt och 123 kronor efter skatt.

 • Hur varierar lönerna på Ica beroende på arbetsroll?
  Lönerna på Ica varierar beroende på arbetsroll, med butikschefer som kan tjäna uppemot 35 200 kronor. Ica-handlare kan tjäna mellan 60 000 och 80 000 kronor i månaden, med en timlön på cirka 420 kronor.

 • Vilka faktorer påverkar lönerna på Ica?
  Lönerna på Ica kan skilja sig åt beroende på position och ansvar. Erfarenhet, utbildning, geografisk plats och medlemskap i fackförbund är några faktorer som påverkar lönerna.

 • Vilka förmåner erbjuder Ica sina anställda?
  Ica erbjuder olika förmåner till sina anställda, inklusive rabatter på produkter och möjligheter till personlig och professionell utveckling.