Vad tjänar man på Spotify? En närmare titt på fördelarna.

I denna artikel kommer vi att utforska vad man tjänar på Spotify, en av de mest populära musikplattformarna i världen med över 433 miljoner användare globalt, inklusive 188 miljoner premiumanvändare. Vi kommer att dyka djupt in i olika aspekter av att vara en artist eller låtskrivare på plattformen, inklusive intäkter, royalties och fördelarna med att använda Spotify som distributionskanal.

Hur artister tjänar på Spotify

Artister tjänar pengar på Spotify genom reklamintäkter och abonnemangsavgifter som betalas av lyssnare. Spotify betalar ut 70% av den totala intäkten till artister och behåller 30% för sig själva. Hur mycket en artist tjänar på Spotify beror på flera faktorer, inklusive popularitet, antal strömmar, geografisk plats och royaltyavtal.

Enligt STIM (organisationen som säkerställer betalning för spelad musik), är intäkterna per ström på Spotify 2023 som följer: 1.50 öre för Spotify Premium, 0.67 öre för Spotify Family, 0.66 öre för Spotify Student och 0.30 öre för Spotify Free. Det är viktigt att notera att dessa intäkter inte går direkt till artisten, utan snarare till den totala betalningen som sedan delas mellan skivbolaget, artisten, låtskrivaren, etc.

Förståelse för royalties på Spotify

Royalties på Spotify beräknas baserat på antalet strömmar. I genomsnitt tjänar artister cirka 3.8 öre per ström på Spotify i Sverige. Dessa intäkter varierar dock beroende på artistens avtal med sitt skivbolag.

För att ge en idé om vad detta innebär i praktiken, kan en artist med en miljon strömmar per månad tjäna ungefär 38,000 SEK på Spotify. Detta innebär att artister behöver ett betydande antal strömmar för att kunna försörja sig på Spotify ensamt.

Faktorer som påverkar artisternas inkomster på Spotify

Ett flertal faktorer påverkar vad man tjänar på Spotify. Artistens popularitet och närvaro på plattformen spelar en stor roll för att generera strömmar och intäkter. En stark online-närvaro och engagerad publik tenderar att leda till högre inkomster från Spotify.

Geografisk plats spelar också en roll, eftersom abonnemangspriserna varierar i olika länder. Dessutom kan artistens avtal med sitt skivbolag påverka inkomsterna.

Fallstudier: Artisternas inkomster på Spotify

Det finns många exempel på artister som har uppnått betydande framgång på Spotify och tjänat betydande royalties. Några av världens största artister, som Drake och Ed Sheeran, har tjänat miljarder strömmar på Spotify.

Spotify avslöjar inte exakta inkomster, men över 1,000 artister tjänade över 1 miljon SEK och över 50,000 artister tjänade över 100,000 SEK år 2021. Detta visar att det finns potential för artister att tjäna betydande inkomster på plattformen.

Utmaningar och överväganden för artister

Trots potentialen för betydande inkomster, finns det utmaningar för artister som försöker försörja sig på Spotify ensamt. Artister behöver ett betydande antal strömmar för att generera betydande inkomster, och många artister förlitar sig också på turnéer, försäljning av merchandise och andra plattformar för att komplettera sin inkomst.

Jämförelse med tidigare inkomster och framtida trender

Jämfört med 2011, tjänar artister cirka 50% mindre på Spotify år 2023. Detta har inneburit utmaningar för artister som har behövt anpassa sig till streaming-eran. Framtida trender och förändringar i musikindustrin kan också påverka artisternas inkomster på Spotify.

Slutsats

Sammanfattningsvis, vad tjänar man på Spotify? Svaret beror på en mängd olika faktorer, inklusive antalet strömmar, artistens popularitet och närvaro på plattformen, geografisk plats och royaltyavtal. Trots utmaningarna finns det potential för artister att tjäna betydande inkomster på plattformen, särskilt de med en stark online-närvaro och engagerad publik. Det är dock viktigt för artister att diversifiera sina inkomstkällor och inte förlita sig enbart på Spotify för sin försörjning.

Vanliga frågor och svar

Här är några vanliga frågor och svar om vad man tjänar på Spotify.

Hur mycket tjänar man per stream på Spotify?

Ersättningen per stream på Spotify varierar beroende på olika faktorer. I genomsnitt tjänar artister cirka 3,8 öre per stream i Sverige.

Hur mycket tjänar man på Spotify jämfört med tidigare?

Generellt sett tjänar artister cirka 50% mindre på Spotify år 2023 jämfört med år 2011.

Vad är ersättningen per stream på Spotify?

Enligt STIM, som ansvarar för betalning av spelad musik, är ersättningen per stream på Spotify följande: 1,50 öre för Spotify Premium, 0,67 öre för Spotify Family, 0,66 öre för Spotify Student och 0,30 öre för Spotify Free.

Går ersättningen direkt till artisten på Spotify?

Nej, ersättningen går inte direkt till artisten. Istället delas den mellan skivbolaget, artisten, låtskrivaren med flera.

Hur många streams behöver man för att kunna leva på Spotify?

För att kunna försörja sig enbart på Spotify behöver en artist ha ett betydande antal streams. Till exempel kan en artist med en miljon streams per månad tjäna cirka 38 000 SEK enbart från Spotify.

Observera att dessa svar är baserade på tillgänglig information och att ersättningen på Spotify kan variera beroende på olika faktorer.